Genoptræning og vedligeholdende genoptræning

Disse træningsformer er for dig, som enten er har eller har haft et behandlingsforløb eller har har specifikke diagnoser, som gør dig berettet til denne træningsform. Eller om du blot ønsker at forebygge evt. skader. Begge typer foregår på hold, hvor der vil være en fysioterapeut til stede og guide dig og de andre deltagere på holdet gennem jeres individuelle øvelser. Holdene er blandet med deltagere fra begge typer genoptræning.

Fælles for begge træningsformerne er, du altid vil blive undersøgt inden træningen kan opstartes, for at opnå den bedst mulige træningsform til netop dig.

Genoptræning:160629-fom-1966

Er for dig, der, evt. har eller har haft et behandlingsforløb hos en af fysioterapeuterne , har behov for at få genoptrænet muskulaturen i områder af kroppen, f.eks. grundet en skade, overbelastning eller blot har brug for generel træning for at undgå skavanker.

Der er intet fast antal gange på holdene. Det aftales derimod mellem dig og fysioterapeuten, hvornår du er klar til at fortsætte selv enten på klinikken, hjemme eller et helt tredje sted.

Vi varetager desværre ikke kommunale genoptræningsforløb.

Vedligeholdene genoptræning:

Er tiltænkt dig, som bla. har følger efter hjerneblødninger og blodpropper eller lider af specifikke diagnoser som f.eks. RA eller sclerose. Træningen vil være tilpasset dine behov.

Forløbene her vil ofte være længerevarende. Som udgangspunkt vil træningen være en gang om ugen, men nogle kan have behov for flere gange ugentligt i kortere eller længere perioder.

Kontakt klinikken for nærmere information vedrørende tilbuddet tilpasset dig.